ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไลพร โคตะสิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:37  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางภัสรา แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:36  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา ศรีอำพัน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:36  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางหนูพิน พรหนองแสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:36  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรัชญานีย์ ร่วมรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:35  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา สงสอาด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:35  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นายเอกพงษ์ เวชสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:35  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นายสุจินดา โพธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:34  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งรภาภรณ์ จันทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:33  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ภูมิสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:32  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..