ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การเลื่อนเงินเดือนผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2565
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ศรีแสงเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,19:17  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเลื่อนเงินเดือนผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2565
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ศรีแสงเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,10:27  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไลพร โคตะสิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:37  อ่าน 278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางภัสรา แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:36  อ่าน 296 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา สงสอาด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:35  อ่าน 248 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นายเอกพงษ์ เวชสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:35  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นายสุจินดา โพธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:34  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งรภาภรณ์ จันทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:33  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..