ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การเลื่อนเงินเดือนผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2565
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ศรีแสงเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,10:27  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไลพร โคตะสิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:37  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางภัสรา แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:36  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา ศรีอำพัน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:36  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางหนูพิน พรหนองแสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:36  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา สงสอาด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:35  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นายเอกพงษ์ เวชสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:35  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นายสุจินดา โพธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:34  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งรภาภรณ์ จันทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:33  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมผลการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย ภูมิสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,19:32  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..