กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววาสนา สงสอาด
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี