ปฐมวัย

นางสาวรุ่งรภาภรณ์ จันทรา
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวอริศรา นิยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2