ปฐมวัย

นางสาวรุ่งรภาภรณ์ จันทรา
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสไบพร ทองแดง
ครูอัตราจ้าง