ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 115) 30 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 134) 27 ส.ค. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 198) 24 ส.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (อ่าน 127) 17 ส.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (อ่าน 135) 17 ส.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (อ่าน 125) 17 ส.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 1-1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (อ่าน 130) 17 ส.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (อ่าน 182) 06 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (อ่าน 192) 06 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (อ่าน 190) 06 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (อ่าน 197) 10 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (อ่าน 200) 10 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (อ่าน 215) 02 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (อ่าน 198) 02 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (อ่าน 220) 17 พ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (อ่าน 238) 17 พ.ค. 65
6 มาตรการหลัก DMHT-RC (อ่าน 208) 17 พ.ค. 65
6 มาตรการเสริม SSET-CQ (อ่าน 227) 17 พ.ค. 65
7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป-กลับ) (อ่าน 224) 17 พ.ค. 65
Welcome Back to School (อ่าน 209) 17 พ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2565 (อ่าน 260) 24 เม.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2565 (อ่าน 239) 24 เม.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2565 (อ่าน 254) 24 เม.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (อ่าน 378) 18 พ.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (อ่าน 379) 18 พ.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 373) 18 พ.ย. 64
วารสารประชสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน (อ่าน 370) 18 พ.ย. 64
มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด (อ่าน 391) 11 พ.ย. 64
แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด (อ่าน 400) 11 พ.ย. 64
แนวทางป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (DMHTT-RC) (อ่าน 450) 09 พ.ย. 64
ผู้ป่วย3สีมีอาการอย่างไรบ้าง (อ่าน 380) 21 ต.ค. 64
อาการโควิดสายพันธุ์ต่างๆ (อ่าน 394) 21 ต.ค. 64
กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัย (อ่าน 390) 21 ต.ค. 64