รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
180 หมู่ที่ 1   ตำบลเอือดใหญ่  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
เบอร์โทรศัพท์ 081-9669676 เบอร์แฟกส์ -
Email : BanAuedyaiSchool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :